Inleiding

        ajuda

Stitch and Split is een reis die begon in Barcelona en via Sevilla nu in Antwerpen arriveert. Welkom aan boord!

Stitch and Split vertrekt vanuit het perspectief van een lichaam, een individu dat zich bevindt in de stad, de intergalactische ruimte, het landschap, het netwerk of een gemeenschap. Een lichaam dat zich met behulp van verschillende extensies kan hechten aan de lichamen en ruimtes die haar omringen. De tocht problematiseert het begrip individu en vertelt het verhaal van territoria die worden gesplitst én verbonden door stromen, gemeenschappen, kolonies en door wat privé en wat openbaar kan worden

Zie:
Dinsdag 24/1


Zie ook:
Donderdag 24/11
Donderdag 27/10
Vrijdag 24/6

 

Stitch and Split (Hechten en Splitsen) is de titel van een programma waarin Constant* projecties van populaire cinema naast experimentele of wetenschappelijke film laat zien. Aansluitend vinden ontmoetingen plaats tussen deelnemers uit verschillende horizonten en praktijken. In het voorjaar van 2006 culmineert Stitch and Split in een meerdaags evenement.

Sciencefiction
Sciencefiction kan worden beschouwd als constructie, een amalgaam tussen verbeelding en werkelijkheid , een koppeling van utopie en dystopie, van vlees en machine; een lichaam dat uit een brein is ontsproten als alternatief voor de overheersing van de markt. Sciencefiction is een stijlfiguur en een wetenschappelijk proces, waarbij ‘indringing’, ‘wanverhouding’ of ‘het onbetamelijke’ systematisch duiden op weerstand.

Over wie de wereld van de toekomst zal vertellen of verbeelden wordt zwaar gestreden. In die bloedige strijd zou sciencefiction kunnen worden gezien als de taal van de meester. Het is één van de vele manieren waarop vanuit westers perspectief, volgens westerse normen, met behulp van ruimtemissies en nieuwe beschavingen, genoemd naar helden uit de Griekse en Romeinsemythologie (Apollo, Odyssey...), de toekomst wordt verbeeld.
Constant wil hier een andere taal tegenoverstellen. Een taal die is gebaseerd op ándere mythes en ándere creatieve criteria. We interesseren ons voor het verbindingspunt, de tussenruimte tussen deze schijnbaar tegenovergestelde registers, en niet voor de confrontatie tussen ‘wetenschap’ en ‘fictie’. Het dualisme tussen deze twee uiteenlopende disciplines brengt indelingen aan het licht die als alternatief, structuur, omgeving of platform kunnen dienen om specifiek en subjectief na te denken over het hier en nu. De meest vruchtbare debatten ontstaan volgens Constant in de tussenruimten tussen disciplines en genres.
Sciencefiction is een strategie die transformatie en reflectie mogelijk maakt, zonder daarmee het begin of einde te willen zijn van een onbuigbare waarheid.

Lichaam en Lokatie
In de voorgaande edities van Stitch and Split kwamen zaken aan de orde die ook nu een rol zullen spelen. De evolutie van de cyborg bijvoorbeeld, van kitscherige collage tot onzichtbaar genetisch gemanipuleerd lichaam. Is het mogelijk je ziel als inhoud van een identiteit te uploaden of te backuppen in een ander lichaam? Nog zo’n motief: de klassieke sciencefiction literatuur neemt het standpunt van de kolonisator over, door te vertrekken vanuit ontdekkingstochten, terravormingen en galactische imperia. Stitch and Split besteedt aandacht aan het omgekeerde perspectief van de gekoloniseerde, de onderdrukte en de onbekende.
Tenslotte vragen we ons af wat de ingebeelde politieke en economische omwentelingen zijn die gepaard gaan met de digitalisering van de wereld.

Stitch and Split is een mobiele entiteit. Het schrijft zich in op verschillende lokaties en gaat allianties aan met de mensen en instellingen die het daar aantreft. Na de Fundacio Tapies in Barcelona en de Universidad Internacional de Andalucia in Sevilla, speelt de derde editie zich af in Antwerpen. Het Muhka zal dienen als satelliet, werkstation en thuiskamp voor Stitch and Split en legt zich aan het infuus van Constants wereldbeschouwing. (Alter)nationalisten, cyborgs, utopisten, vreemdelingen, aliens en wereldverbeteraars gaan het debat aan over de toekomst van cultureel eigendomsrecht en politiek-geografische toeëigening.

Op lokatie in Antwerpen willen we de confrontatie aangaan met de hoop en angst voor de toekomst en voorbeelden aanhalen uit een niet-westerse sciencefiction, uit het alledaagse leven van de lokale bevolking, voorbeelden van de ervaringen uit landen die doorkruist worden door golven van kolonisatie en migratie. Deze speurtocht doorheen de metropool, op zoek naar sporen en symptomen van een toekomst zonder teveel westerse cliché’s, wordt een ontdekkingsreis in meerdere etappes. Regelmatig organiseert Constant in MuHKA_media avonden met projecties en presentaties waarbij lokale initiatieven worden betrokken en internationale perspectieven worden aangeboden.