ajuda

Sutures i fragments explora el punt d’unió, els intersticis, entre aquests dos registres que algú podria considerar oposats: la ciència i la ficció, i la contaminació recíproca entre tots dos. La ciència-ficció com a zona de tensió que amalgama imaginari i realitat, utopia i distopia, carn i màquina; l’ús de la intrusió, del decalatge i de l’incoherent com a sistema de resistència i com a eina d’interrogació del present. La ciència-ficció no és un oracle que pugui predir el futur de manera més o menys exacta, sinó un discurs crític i inventiu, transgenèric i transdisciplinari sobre el cos, la identitat, els territoris contemporanis.

 

Una segona part de Sutures i fragments tindrà lloc del 17 al 20 de maig a Sevilla, integrada en el programa arteypensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA arteypensamiento).
Programa coordinat per BNV producciones.

Si us plau, consulteu el programa en castellano.

Sutures i fragments barreja diversos ingredients per mirar d’encoratjar els desplaçaments fèrtils de l’un a l’altre, partint de la idea que els encontres més productius tenen lloc a través de les qualitats dels individus o dels grups que dialoguen independentment dels apriorismes lligats a la seva posició en l’escala de les elits o del capital cultural. També es produeixen allà on les categories de seriositat, credibilitat, diversió i absurd es fan més complexes.

Sutures i fragments proposa doncs :

– a la Fundació Antoni Tàpies, un espai amb funcions fluctants:

>> trobades entre participants de diferents procedències i de pràctiques diverses: científics, aficionats, artistes, crítics, universitaris, escriptors, etc.

>>llibres, vídeos i cd-rom per consultar, així com recursos accessibles i distribuïbles: fotocòpies, impressions per emportar

>>projeccions en vídeo de films experimentals i dibuixos animats

- a la Filmoteca, sessions de projecció on es creuaran pel·lícules populars i treballs experimentals o científics

- un portal internet interactiu que proposa recursos complementaris i fitxers descarregables

- una publicació que, basada en el mateix principi barrejarà teoria i ficció, textos de fans, de teòrics, d'escriptors, de científics. (en preparació)

A través/entre aquestes processos, Sutures i fragments explora la ciència-ficció com un entorn, una eina, una plataforma per pensar un present situat: les noves formes de colonització dels territoris i dels cossos, el ciberespai com a terreny d'identitat i no com a abstracció sense raça ni sexe, els encontres entre el virtual, l'orgànic i el mecànic, les mitologies contemporànies de la procreació i de l'alteritat, els cyborgs i els androides com a figures de l’Altre i d’un mateix, màquina de treball explotada i màquina reproductiva alhora, sinònim d’esclau o de llibertat, la permeabilitat i l’heterogeneïtat de la identitat, el cos com a resultat d'un procés científic de creació...